Home

SITNA SLOVA U OSIGURANJU

Udruženje “SITNA SLOVA U OSIGURANJU”  je osnovano 2019. godine. Osnovni cilj udruženja je unapređenje odnosa i komunikacije članova udruženja sa osiguravajućim društvima, pogotovo u oblasti NAKNADE ŠTETA IZ OSIGURANJA. Pored toga, cilj udruženja je i edukacija članova kroz video i pisane publikacije.

Udruženje “SITNA SLOVA U OSIGURANJU” pruža  pomoć svojim članovima u svim segmentima zaštite njihovih prava, kako u okviru neživotnog, tako i u okviru životnog osiguranja. U tom smislu, stojimo na raspolaganju za pomoć kod:

 • Saobraćajnih nezgoda i polisa osiguranja motornih vozila, kako od autoodgovornosti tako i za polise kasko osiguranja
 • Kod putnog zdravstvenog osiguranja
 • Osiguranja imovine od svih vrsta rizika
 • Osiguranja od odgovornosti kako profesionalne, tako i opšte
 • CMR osiguranja i osiguranja robe u transportu
 • Kolektivnog i individualnog osiguranja lica od posledica nezgode
 • Svih vrsta životnih osiguranja (štedna, riziko)

Naš zadatak je da pomognemo svim našim članovima u slučajevima kada:

 • Dođe do štete, a Vi niste sigurni koja sve imate prava
 • Budete odbijeni za isplatu naknade iz osiguranja
 • Niste zadovoljni visinom naknade iz osiguranja
 • Kada niste sigurni u vrstu i obim pokrića po polisi osiguranja

NAŠ TIM

Nemanja janković

Osnivač i vlasnik brokerske kuće BISERNA POLISA DOO. Sa decenijskim iskustvom u prodaji osiguranja i naknadi šteta u svim vrstama životnih i neživotnih osiguranja, radeći prvo u osiguravajućem društvu a zatim od 2010. godine kao nezavisni broker u osiguranju, Nemanja se sa svojim saradnicima, eminentnim stručnjacima iz raznih oblasti osiguranja, odlučio za osnivanje Udruženja “SITNA SLOVA U OSIGURANJU”. Udruženje je osnovano sa ciljem unapređenja komunikacije između osiguranika i osiguravajućih društava, kao i zaštitom interesa osiguranika. U tom smislu okupili smo najbolje ljude iz delatnosti osiguranja, vodeći računa da svaki član Udruženja ostvari pravo na pravično zadovoljenje sopstvenih interesa koji proizilaze iz odnosa sa osiguravajućim društvom.

slika

Predsednik Udruženja “SITNA SLOVA U OSIGURANJU”

Direktor brokerske kuće BISERNA POLISA DOO

Udruženje “SITNA SLOVA U OSIGURANJU” ima saradnju sa eminentnim stručnjacima iz oblasti osiguranja i naknade šteta iz osiguranja.

Naši saradnici su:

Brokeri

Specijalizovani za sve vrste osiguranja

Pravnici

Usko specijalizovani za naknadu štete iz svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja

Sudski veštaci

Specijalizovani za saobraćajnu, mašinsku, poljoprivrednu, zdravstvenu, ekonomsko-finansijsku struku

Svim fizičkim i pravnim licima koja se obrate Udruženju “SITNA SLOVA U OSIGURANJU” pružamo analizu njihovog predmeta i dajemo mišljenje o daljim koracima.

SAOBRAĆAJNA NEZGODA

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Oštećeni ste u saobraćajnoj nezgodi? Imate nedoumice šta Vas očekuje u daljem postupku? Da li znate sva Vaša prava kao oštećene strane? Da li ste čuli za naknadu materijalne ali i nematerijalne štete? Da li ste čuli za naknadu za invaliditet, pretrpljeni bol, strah, duševne bolove usled umanjenja opšte životne aktivnosti, naruženosti, smrti bliskog srodnika? Da li znate proceduru za naknadu štete na Vašem vozilu? Da li znate koji su to realni novčani iznosi koje možete očekivati u slučaju da budete oštećeni u saobraćajnoj nezgodi?

U slučaju da do saobraćajne nezgode dođe, možete očekivati mnogobrojne pozive raznoraznih agencija koje će se nuditi da Vam pomognu u naknadi štete. U svojim pozivima i posetama biće veoma uporni.

Od Udruženja “SITNA SLOVA U OSIGURANJU” ne očekujte niti pozive, niti posete. Tu smo da budemo pozvani sa Vaše strane, ukoliko Vam je naša pomoć potrebna. Za bilo kakvo pitanje, nedoumicu stojimo Vam na raspolaganju svakog radnog dana od 10-16h.

KONTAKT

+381 65 37 99 998

office@sitnaslova.rs